Zilvervisje

Uiterlijk
Het zilvervisje is vleugelloos en bedekt met fijne schubben
fr Lengte 0,7 tot 1,2cm
Kleur zilverachtig, grijs
Zilvervisjes worden gemakkelijk verward met ovenvisjes (3.5.1) en papiervisjes (3.5.3). Determinatie is zeer gewenst

Leefwijze
Lichtsch uw, verborgen leefwijze
Zilvervisjes eten meestal koolhydraten, voeden zich met granen, meel, stijfsel, lijm en papier
Tevens worden schimmels en/of kleine, dode insecten en mijten genuttigd
De optimale leeftemperatuur voor het zilvervisje is ca. 25°C
Komt vooral voor onder vochtige omstandigheden
Maak slangachtige bewegingen bij verstoring (zilvervisjes zijn lichtschuw)
N.8. Zilvervisjes kunnen enige maanden zonder voedsel

Schade
Zilvervisjes richten nauwelijks schade aan.
In grote aantallen kunnen ze schade veroorzaken aan o.a. papier, behang, boeken, kleding en synthetisch materiaal