Rode bosmier

Uiterlijk
Kop en thorax zijn rood tot roodbruin van kleur en zwart gevlekt
Het achterlijf is zwartbruin met rood
De grootte van de werksters kan variëren van 4 tot 9 mm

Leefwijze
Rode bosmieren komen algemeen voor in naald- en loofbossen
Zij maken koepelnesten van takjes en naalden
Ze voeden zich met andere, vaak schadelijke insecten

Schade
Nesten dicht bij woningen zijn buitengewoon hinderlijk