Limonadewesp

Uiterlijk
Karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op achterlijf
Werksters ca. 1 tot 1,5cm lang, koninginnen iets forser
Stevige kaken, 2 paar doorzichtige vleugels
Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd (“wespentaille”)

Leefwijze
Limonadewespen leven in groepen bij elkaar in een wespennest
De werksters zijn onvruchtbare vrouwtjes; alleen de koningin legt eitjes
‘ De mannetjes (darren) alleen in augustus/september, zij bevruchten de nieuwe jonge koninginnen
Alleen de jonge koninginnen overwinteren
Wespen voeden zich met eiwithoudend en suikerhoudend voedsel
Om een nest te maken knagen ze aan hout, rietmatten enz.
‘ Een wespennest wordt slechts 1 seizoen bewoond

Schade
- Limonadewespen kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen
Het hoofdbestanddeel van gifwespen bestaat uit histamine en apitoxine; een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaatsvindt of als men overgevoelig is voor deze giftige stoffen
Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis