Houtwormen

Uiterlijk
Een volwassen gewone houtwormkever is 2,5 tot 5 mm, donkerbruin en heeft een gewelfd halsschild. Op het dekschild zijn rijen kleine putjes te zien De larve is ca. 6 mm lang, geelachtig wit en licht gekromd

Leefwijze
Gewone houtwormkevers tasten zowel loof- als naaidhout aan, binnen en buiten gebouwen; ook boomstronken worden aangetast
De structuur van het boormeel is korrelig. De larven van de gewone houtworm- kever boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout, waar ze gangen boren met een doorsnede van ongeveer 0,5 mm. Deze boorgangen zijn gevuld met boor- en vraatmeel, met daarin excrementen. Vaak vindt men hoopjes boormeel onder het hout. De ellipsvormige bolletjes in het boormeel zien er scherp afgetekend uit, zonder stof: dit beeld is zeer kenmerkend voor de gewone houtwormkever!

Schade
Gewone houtwormkevers komen voor zowel in loof- als in naaldhout dat in gebouwen verwerkt is Ze zorgen ook voor schade aan meubelen, beeldhouwerken, manden, kisten
N.B. Hout dat rondom geschilderd is, wordt gewoonlijk niet aangetast