Graafwespen

Uiterlijk
Graafwespen lijken qua kleur wel wat op limonadewespen
Houden gedurende de rust hun vleugels vlak

Leefwijze
Graafwespen leven solitair, maar grote aantallen kunnen bij elkaar nestelen
Zij maken nesten in zandige grond of holle stengels en dergelijke plaatsen
De larven worden gevoed met één prooidiersoort

Schade
Als de graafwespen zich in rottend hout bevinden dan is dat al veel eerder door schimmels aangetast
Voegwerk in oude gebouwen kan als gevolg van het aanbrengen van gangen door de graafwesp veel schade oplopen