Farao mier

Uiterlijk
De larven zijn naakt, pootloos en wit van kleur
De werksters zijn 0,2 tot 0,3 cm lang, bruingeel, met een iets donkerder achterlijf
De koninginnen zijn 0,4 tot 0,5 cm lang, eveneens bruingeel met een donker- gekleurde kop
Mannetjes faraomieren zijn 0,2 tot 0,3 cm lang, zwartbruin tot zwart van kleur, hebben bleekgele poten en zijn gevleugeld

Leefwijze
Faraomieren zijn alleseters, bij voorkeur vleeswaren
Voorkeur voor temperaturen rond ca. 30°C
Nesten bij warmtebronnen, op moeilijk bereikbare plaatsen achter tegels en betimmeringen, in keukens, stopcontacten, meterkasten en stootvoegen die slecht sluiten

Schade
Faraomieren zijn zeer hinderlijk in privé-keukens; in keukens van de gezondheidszorg zijn ze zeer ongewenst
Kunnen bacteriën overbrengen
Faraomieren kunnen op wonden afkomen, ook onder gips kruipen