Bruine rat

Uiterlijk
Rug meestal grijsbruin, buik lichter. Allerlei kleurvariaties mogelijk
Stevige bouw, vrij stompe snuit, oren zichtbaar
Staart iets korter dan het lichaam
Volwassen: lichaamslengte 22 tot 30 cm, lichaamsgewicht ca. 500 gr.
Sporen: uitwerpselen stomp, tot 2 cm lang, 0,5 cm dik, buiksmeer, looppaden (wissels)

Leefwijze
‘Cultuurvolger’, uitstekende graver en zwemmer
Vooral ‘s nachts actief; alleseter met een voorkeur voor het beste
Komen voor langs slootkanten, in ruigten, in riolen en mestputten, op afvalstortplaatsen, in gebouwen en kruipruimten

Schade/overlast
Bevuiling, knaagschade, overbrenger van ziekten (o.a. de ziekte van Weil) en paratyphus
Verspreiding van veeziekten, varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis en ziekte van Aujeszky e.a.